• Tuổi mười bảy
  • Tác phẩm: Tuổi mười bảy
  • ID: sm-04
  • Chất liệu: Sơn mài
  • Kích thước: 50cnx70cm

  Available

 • 5000000
 • Vũ điệu
  • Tác phẩm: Vũ điệu
  • ID: sm-01
  • Chất liệu: sơn mài
  • Kích thước: 50cmx50cm
  • Giá: 5,000,000 vnđ

  Available

 • 0
 • Lễ hội dân ca dân gian
  • Tác phẩm: Lễ hội dân ca dân gian
  • ID: sm-02
  • Chất liệu: sơn mài
  • Kích thước: 60cmx90cm

  Available

 • 0
 • sắc màu thời gian
  • Tác phẩm: sắc màu thời gian
  • ID: sm-03
  • Chất liệu: sơn mài
  • Kích thước: 60cmx90cm

  Available

 • 0
 • Nhịp điệu mùa xuân
  • Tác phẩm: Nhịp điệu mùa xuân
  • ID: sm-06
  • Chất liệu: Sơn mài
  • Kích thước: 80cmx100cm

  Available

 • 0
 • Nữ kỵ sĩ
  • Tác phẩm: Nữ kỵ sĩ
  • ID: sm-07
  • Chất liệu: Sơn mài
  • Kích thước: 80cmx80cm

  Available

 • 0
 • Vũ điệu mùa xuân
  • Tác phẩm: Vũ điệu mùa xuân
  • ID: sm-08
  • Chất liệu: sơn mài
  • Kích thước: 80cmx80cm

  Available

 • 0
 • Thơ ngây
  • Tác phẩm: Thơ ngây
  • ID: sm-09
  • Chất liệu: sơn mài
  • Kích thước: 80cmx80cm

  Available

Images