• Bản làng trong thung lũng 10
  • Tác phẩm: Bản làng trong thung lũng 10
  • ID: 2017
  • Chất liệu: Sơn dầu
  • Kích thước: 51cm x 76cm
 • 0
 • Bản làng trong thung lũng 16
  • Tác phẩm: Bản làng trong thung lũng 16
  • ID: 2017
  • Chất liệu: Sơn dầu
  • Kích thước: 51cm x 76cm
 • 0
 • Bản làng trong thung lũng 9
  • Tác phẩm: Bản làng trong thung lũng 9
  • ID: 2017
  • Chất liệu: Sơn dầu
  • Kích thước: 51cm x 76cm
 • 0
 • Bản làng trong thung lũng 8
  • Tác phẩm: Bản làng trong thung lũng 8
  • ID: 2017
  • Chất liệu: Sơn dầu
  • Kích thước: 51cm x 76cm
 • 0
 • Bản làng trong thung lũng 7
  • Tác phẩm: Bản làng trong thung lũng 7
  • ID: 2017
  • Chất liệu: Sơn dầu
  • Kích thước: 51cm x 76cm
 • 0
 • Bản làng trong thung lũng 6
  • Tác phẩm: Bản làng trong thung lũng 6
  • ID: 2017
  • Chất liệu: Sơn dầu
  • Kích thước: 51cm x 76cm
 • 0
 • Bản làng trong thung lũng 4
  • Tác phẩm: Bản làng trong thung lũng 4
  • ID: 2017
  • Chất liệu: Sơn dầu
  • Kích thước: 51cm x 76cm
 • 0
 • Bản làng trong thung lũng 3
  • Tác phẩm: Bản làng trong thung lũng 3
  • ID: 2017
  • Chất liệu: Sơn dầu
  • Kích thước: 51cm x 76cm
 • 0
 • Bản làng trong thung lũng 5
  • Tác phẩm: Bản làng trong thung lũng 5
  • ID: 2017
  • Chất liệu: Sơn dầu
  • Kích thước: 51cm x 76cm
 • 0
 • Trên đường về nhà
  • Tác phẩm: Trên đường về nhà
  • ID: 2017
  • Chất liệu: Sơn dầu
  • Kích thước: 51cm x 76cm
 • 0
 • Mẹ & Con 3
  • Tác phẩm: Mẹ & Con 3
  • ID: 2017
  • Chất liệu: Sơn dầu
  • Kích thước: 51cm x 76cm
 • 0
 • Nụ Cười Việt Nam
  • Tác phẩm: Nụ Cười Việt Nam
  • Chất liệu: Sơn dầu
  • Kích thước: (200x800)cm
 • 0
 • Hành Tinh Xanh
  • Tác phẩm: Hành Tinh Xanh
  • Chất liệu: Sơn dầu
  • Kích thước: (150x150)cm
 • 0
 • Lới cầu cứu của hành tinh xanh
  • Tác phẩm: Lới cầu cứu của hành tinh xanh
  • Chất liệu: Sơn dầu
  • Kích thước: (150x420)cm
 • 0
 • Ước Mơ Của Tôi
  • Tác phẩm: Ước Mơ Của Tôi
  • Chất liệu: Sơn Dâu
  • Kích thước: (200x600)cm
 • 0
 • Đường lên cõi tịnh
  • Tác phẩm: Đường lên cõi tịnh
  • ID: 2014
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 60cm x 90cm
 • 0
 • Đất nước thanh bình
  • Tác phẩm: Đất nước thanh bình
  • ID: 2014
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 150cm x 150cm
 • 0
 • Theo dấu chân bụt
  • Tác phẩm: Theo dấu chân bụt
  • ID: 2014
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 150cm x 150cm
 • 0
 • Cõi tịnh
  • Tác phẩm: Cõi tịnh
  • ID: 2014
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 55cm x 90cm
 • 0
 • Thiền sư
  • Tác phẩm: Thiền sư
  • ID: 2014
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 150cm x 150cm
 • 0
 • Đạo phật nhập thế
  • Tác phẩm: Đạo phật nhập thế
  • ID: 2014
  • Chất liệu: Sơn dấu
  • Kích thước: 55cm x 90cm
 • 0
 • Chiếc lá cuốc cùng
  • Tác phẩm: Chiếc lá cuốc cùng
  • ID: 2013
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 50cm x 80cm
 • 0
 • Phố cổ
  • Tác phẩm: Phố cổ
  • ID: 10-2013
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 150cm x150cm

  Available

 • 0
 • Di Sản Thiên Nhiên
  • Tác phẩm: Di Sản Thiên Nhiên
  • ID: 06-2013
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 120cmx300cm

  Available

 • 0
 • Bản giao hưởng
  • Tác phẩm: Bản giao hưởng
  • ID: 07-1999
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 150cmx150cm

  Available

 • 0
 • ngọc trong đá
  • Tác phẩm: ngọc trong đá
  • ID: 01-2010
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 70cmx210cm

  Available

 • 0
 • Cỏi nhân gian
  • Tác phẩm: Cỏi nhân gian
  • ID: 08-1999
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 150cmx150cm

  Available

 • 0
 • Mùa Nước Lũ
  • Tác phẩm: Mùa Nước Lũ
  • ID: 01-2002
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 150cmx150cm

  Availlable

 • 0
 • Thiếu nử và chiếc khăn đỏ
  • Tác phẩm: Thiếu nử và chiếc khăn đỏ
  • ID: 03-1999
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 100cmx150cm

  Available

 • 0
 • chị em
  • Tác phẩm: chị em
  • ID: 03-2000
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 60cmx90cm

  sold

 • 0
 • Khúc Nhạc Đồng Quê
  • Tác phẩm: Khúc Nhạc Đồng Quê
  • ID: 01-2008
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 120cmx160cm

  sold

 • 0
 • Sức Sống 2
  • Tác phẩm: Sức Sống 2
  • ID: 02-2012
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 150cmx150cm

  Available

 • 0
 • Phù Sa Đỏ
  • Tác phẩm: Phù Sa Đỏ
  • ID: 01-2001
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 180cmx200cm

  Available

 • 0
 • Tình Mẫu Tử
  • Tác phẩm: Tình Mẫu Tử
  • ID: 07-2013
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 150cmx150cm

  Available

 • 0
 • Gió Bắc
  • Tác phẩm: Gió Bắc
  • ID: 01-1998
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 150cmx150cm

  Available

 • 0
 • Trăng Tròn
  • Tác phẩm: Trăng Tròn
  • ID: 04-2012
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 150cmx150cm

  Available

 • 0
 • Quê Hương Thanh Bình
  • Tác phẩm: Quê Hương Thanh Bình
  • ID: 01-2011
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 150cmx150cm

  Available

 • 0
 • Vũ điệu Thời Gian
  • Tác phẩm: Vũ điệu Thời Gian
  • ID: 03-2012
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 180cmx200cm

  Available

 • 0
 • Nắng trên phố cổ
  • Tác phẩm: Nắng trên phố cổ
  • Chất liệu: sơn dầu
  • Kích thước: 80cmx80cm

  Available

Images